Με την Αιγίδα 

 

 

 

 

Παρακολουθήστε τις μαγνητοσκοπημένες εργασίες 
του Συμποσίου 02-03 Μαρτίου 2013.

Περιλήψεις Εργασιών Συμποσίου (GR & EN)Δημοσιότητα & Φωτογραφικό Υλικό

16.15 - 16.30      Έναρξη Συνεδρίου

                            Χαιρετισμοί

  • Προέδρου Συμποσίου
  • Γ.Γ. Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

16.30 - 18.45  Καρδιαγγειακό/Αίμα

Πρόεδροι:         Μανωλόπουλος Ευάγγελος (ΔΠΘ), Πάντος Κωνσταντίνος (ΕΚΠΑ)

16.30 - 16.45      Συχνότητα Εμφάνισης του σημειακού νουκλεοτι δικού πολυμορφισμού Rs9923231 του                     
                           
γονιδίου VKORC1 και των σημειακών νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών Rs1799853 και     
                           
Rs1057910 του γονιδίου CYP2C9 που σχετίζονται με τη βαρφαρί νη, σε δείγμα ελληνικού
                           πληθυσμού.
                            Χατζηλιάδη Κωνσταντίνα


16.45 - 17.00     Φαρμακογενετική της ασενοκουμαρόλης: Συσχέ- τιση των πολυμορφισμών του CYP2C9
                           με το δοσολογικό σχήμα της ασενοκουμαρόλης.
                            
Σερετάκης Γρηγόριος 


17.00 - 17.15     Η Θρομβοφιλία ως αίτιο καθ’ έξιν αποβολών.
                           
Σουρέτη Αναστασία

 

17.15 - 17.30     Σχέση του πολυμορφισμού Ε298D του γονιδίου της ενδοθηλιακής συνθάσης του μονοξειδίου             
                          του αζώτου e-NOS με το έμφραγμα του μυοκαρδίου σε Έλληνες ασθενείς.
                          
 Δαφνή Χάιδω

 

17.30 - 17.45      Επιπολασμός του πολυμορφισμού προσθήκης απαλοιφής (I/D) στο γονιδιακό τόπο του             
                           μετα
τρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης (ACE) και του πολυμορφισμού Glu298Asp της             
                           ενδοθηλιακής συνθάσης του μονοξειδίου του αζώτου σε Έλληνες υπερτασικούς ασθενείς
                           και μάρτυρες.
                           
Κυριάκου Άγγελος


17.45 - 18.15      Διάλειμμα


18.15 - 18.30      Μελέτη της σχέσης μεταξύ των επιπέδων θυρεοειδικής ορμόνης στο αίμα και δεικτών
                           καρδιακής λειτουργικότητας σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και σε επίμυες
                           με έμφραγμα του μυοκαρδίου.
                         
  Τσιναράκης Νικόλαος

 

18.30 - 18.45      Μελέτη της σχέσης μεταξύ των επιπέδων θυρεοειδικής ορμόνης στο αίμα και των δεικτών
                           της καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή     
                           ανεπάρκεια.
                           
Λειβαδάρου Ελευθερία

 

18.45 - 19.15 Λοιμώξεις

 

Πρόεδροι:           Μπεζιρτζόγλου Ευγενία (ΔΠΘ), Ορφανίδου Δώρα (ΕΚΠΑ)

18.45 - 19.00       Πολυμορφισμοί του γονιδίου NRAMP1 και φυματίωση στον Ελληνικό πληθυσμό.
                           
Στάγκας Μάριος 

 

19.00 - 19.15       Εξάλειψη δυνητικά παθογόνων βακτηρίων της χλωρίδας του στόματος με χρήση
                            χαμηλής ροής απολύμανσης με όζον υψηλής συγκεντρώσεως.

                            Πουλής Νικόλαος

 

             19.15      Λήξη εργασιών 1ης ημέρας Συμποσίου

 

09.30 - 10.45      Μεταβολικό Σύνδρομο - Διατροφή - Άσθμα

Πρόεδροι:            Χρούσος Γεώργιος (ΕΚΠΑ) - Λιάπη Χάρις (ΕΚΠΑ)

 

09.30 - 09.45       Συχνότητα των πολυμορφισμών rs1800795 (IL6), rs2303067 (SPINK5), rs1800629 (TNF-α),                 
                             rs7216389 (ORMDL3), και συσχετισμός τους με την προδιάθεση εμφάνισης άσθματος
                             σε δείγμα ελληνικού πληθυσμού.
                             
Πρίνου Αικατερίνη, Θωμά Ευσταθία

 

09.45 - 10.00       Επιπολασμός πολυμορφισμών των γονιδίων TCF7L2, MTNR1B, CDKAL1, SLC30A8 και             
                            FTO που προδιαθέτουν σε σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ και/ή παχυσαρκία στον ελληνικό         
                            πληθυσμό.
                            
Γουρζή Στεφανία-Φιλιώ, Τεντολούρης Κωνσταντίνος

 

10.00 - 10.15       Μελέτη και διερεύνηση του συσχετισμού πολυμορφισμών του TNF-α και της IL6 σε                 
                            ασθενείς με άσθμα και η σημασία της συνύπαρξης διαβήτη τύπου ΙΙ.
                        
    Σύκα Μαρία

 

10.15 - 10.30     Η επίδραση πολυμορφισμών των γονιδίων της παχυσαρκίας στην θεραπευτική             
                          αντιμετώπισή της.
                      
    Μπουτσουρής Κωνσταντίνος

 

10.30 - 10.45     Εξατομικευμένη διατροφική αγωγή στην παχυσαρκία: Μεταφράζοντας την έρευνα της     
                          διατροφογενετικής και της διατροφογενωμικής σε διατροφικές οδηγίες.
                      
    Ξένος Κωνσταντίνος

 

10.45 - 11.15 Διάλειμμα

 

11.15 - 13.00 Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

 

Πρόεδροι:         Κουμάκης Κωνσταντίνος (Ευρωκλινική Αθηνών)
                          
Τουλούμης Χαράλαμπος (Ψυχιατρικό Νοσ. Αθηνών)

11.15 - 11.30     Συχνότητα κατανομής των πολυμορφισμών του γονιδίου της COMT σε Έλληνες ασθενείς
                          με 
σχιζοφρένεια και σε μάρτυρες.
                          
Κοτρώτσου Μαρία

 

11.30 - 11.45     Συσχέτιση πολυμορφισμών των γονιδίων MAPT και SNCA με τη νόσο του Πάρκινσον
                           
Ρεφενές Νικόλαος

 

11.45 - 12.00     Επιπολασμός των πολυμορφισμών: A→G (RS 4420638), C→T (RS 7412) και
                           Τ→C (RS 429358), G→C (RS 3745833), Α→G (RS 157581 των γονιδίων APOC1, APOE,
                           GALP και TOMM40, αντίστοιχα, που σχετίζονται με τη Νόσο Alzheimer, σε 296 άτομα                 
                           ελληνικής καταγωγής.
                           
Ροδανάκη Μαρία-Ευαγγελία, Γασπαράτου Ελένη

 

12.00 - 12.15     Συχνότητα κατανομής και σχέση των πολυμορφι- σμών RS7412 και RS429358 του
                          γονιδίου της από λιποπρωτεΐνης Ε, με τη νόσο Alzheimer, σε δείγ μα Ελλήνων
                          ασθενών με Alzheimer και σε ομάδα ελέγχου.
                    
       Μάλλιου Μάρα

 

12.15 - 12.30      Επίδραση των πολυμορφισμών RS2653349 του γονιδίου HCRTR2 και RS5443 του
                           γονιδίου GNB3 στην εκδήλωση αθροιστικής κεφαλαλγίας και στην ανταπόκριση
                           των ασθενών σε θεραπευτικό σχήμα με τριπτάνες.
                           
Τόλιζα Ιωάννα

 

12.30 - 12.45     Μελέτη της επίδρασης των σημειακών νουκλεοτι- δικών πολυμορφισμών στα γονίδια                     
                          ADH1B, ADH4, ADH1C, OPRM1, DRD2, BDNF και ALDH2 στην εξάρτηση από αλκοόλ και         
                          νικοτίνη και της συχνότητας εμφάνισης αυτών σε γενικό πληθυσμό.
                     
     Σκαρπαθιώτη Ασπασία

 

12.45 - 13.00     Γονίδια και χαρακτηριστικά προσωπικότητας: Μελέτη της επίδρασης του γενετικού                 
                          υποβάθρου στη νοημοσύνη και στη λήψη αποφάσεων σε 830
Έλληνες.
                          
Μαρίνος Γεώργιος, Ναζίρης Νικόλαος


13.00 - 14.00     Μεσημεριανή Διακοπή 

 

14.00  - 14.45    Ορθοπεδική - Αθλητιατρική

 

Πρόεδροι:         Παπαϊωάννου Νικόλαος (ΕΚΠΑ), Λεβάκος Ιωάννης (Ιασώ General)

14.00 - 14.15     Σχέση των πολυμορφισμών των γονιδίων του κολλαγόνου τύπου 1 (COL1A1) και του         
                          υποδοχέα των οιστρογόνων (ESR1) με την οστεοπόρωση σε ελληνικό πληθυσμό.
                  
        Ευανθία Ρεντζεπέρη-Μιχαλάκου, Αικατερίνη Κουτρουμάνου

 

14.15 - 14.30     Συσχετισμός των γονιδίων COL5A1, MMP3 και COL1A1 με τραυματισμούς μετά από     
                          σωματική άσκηση σε δείγμα ελληνικού πληθυσμού.
                       
   Ζούλη Καλλιόπη

 

14.30 - 14.45     Ανάλυση των πολυμορφισμών RS2476601, RS3761847, RS660895 και RS7574865 που         
                          εμπλέκονται στις διαφορετικές κλινικές και ανοσολογι- κές εκδηλώσεις της ρευματοειδούς
                          αρθρίτιδας.
                          
Καρανίκα Ιωάννα

 

14.45 - 15.45 Καρκίνος

 

Πρόεδροι: Σκλαβούνου-Ανδρικοπούλου Αλεξάνδρα (ΕΚΠΑ), Τυριτζής Σταύρος (ΕΚΠΑ)

 

14.45 - 15.00     Μελέτη της επίπτωσης του επικρατούς σημειακού νουκλεοτιδικού πολυμορφισμού
                          (SNP) rs6983267 στην περιοχή 3 του χρωμοσώματος 8q24 στον 
καρκίνο του προστάτη
                          σε Έλληνες ασθενείς και υγιείς εθελοντές.
                           
Παπανικολοπούλου Αμαλία 

 

15.00 - 15.15     Γονιδιακά Hotspots Προδιάθεσης Ανάπτυξης Καρκίνου του Μαστού: Μελέτη της
                          Συχνότητας Εμφάνισης σε Εθελοντές Ελληνικής Καταγωγής.
                          
Κάτσα Ειρήνη, Ξενέλλη Βασιλική

 

15.15 - 15.30       Ανίχνευση των ιών ανθρώπινων θηλωμάτων-HPV σε φυσιολογικό στοματικό         
                            βλεννογόνο.
                            
Δασκαλόπουλος Αργύριος

 

15.30 - 16.00       Διάλειμμα

 

16.00 - 18.00     Φαρμακογενετική/Φαρμακογονιδιωματική 

 

Προεδρείο:        Δρακούλης Νικόλαος (ΕΚΠΑ), Πανίδης Δημήτριος (ΕΚΠΑ)

 

16.00 - 16.15      Κατανομή της φαινοτυπικής ενεργότητας των μεταβολικών ενζύμων CYP2A6 και NAT2 σε                                   
                           υγιείς εθελοντές Ελληνικής καταγωγής ηλικίας
20-40 ετών.
                           
Κατσούλα Σπυριδούλα

 

16.15 - 16.30       Γενετικός πολυμορφισμός των ενζύμων NAT2, CYP2A6, CYP1A2 και καρκίνος του
                            πνεύμονα: προσδιορισμός της μεταβολικής δραστηριότητας των ενζύμων σε
                            φαινοτυπική μελέτη σύγκρισης με ομάδα ελέγχου σε Ελληνικό πληθυσμό.
                           
 Μαλλιάρα Ελένη

 

16.30 - 16.45     Ο γενετικός πολυμορφισμός του ισοενζύμου CYP2E1 στον ελληνικό πληθυσμό και η
                          σχέση του με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας του πόνου με ακεταμινοφαίνη.
                         
 Καράτζιου Χριστίνα  

 

16.45 - 17.00      Οι πολυμορφισμοί του γονιδίου της Ν- ακετυλοτρανσφεράσης 2  και η συχνότητα με την             
                            οποία απαντώνται στον ελληνικό πληθυσμό.
                            
Μάσσια Δέσποινα

 

17.00 - 17.15      Μελέτη του πολυμορφισμού C3435T του γονιδίου της πολυφαρμακευτικής αντίστασης
                            1 (MDR1 gene) στον Ελληνικό πληθυσμό.
                            
Χατζηγεωργίου Νικόδημος  

 

17.15 - 17.30       Επιπολλασμός των μεταλλάξεων της ΝΑΤ2 σε έλληνες ασθενείς που πάσχουν από
                            νόσο του Πάρκινσον.
                            
Σταθέλος Ευστάθιος

 

                            Διάλεξη

17.30 - 17.45      Οι Γονιδιακές εξετάσεις στο Φαρμακείο.
                            
Μπελώνης Σταύρος

 

17.45 - 18.00       Συμπεράσματα - Λήξη Συμποσίου
                            
Δρακούλης Νικόλαος

 

 

 

 

 

  

Εργαστηριακές αναλύσεις που παρουσιάζονται στο 1ο Θεματικό Συμπόσιο πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία της εταιρείας Genomed 

Χορηγοί Επικοινωνίας

 

Χορηγοί/Εκθέτες