Με την Αιγίδα 

 

 

 

 

Παρακολουθήστε τις μαγνητοσκοπημένες εργασίες 
του Συμποσίου 02-03 Μαρτίου 2013.

Περιλήψεις Εργασιών Συμποσίου (GR & EN)Δημοσιότητα & Φωτογραφικό Υλικό

Πιστοποιητικά παρακολούθησης


Με την εγγραφή και την παρακολούθηση των εργασιών του Συμποσίου παρέχονται 09 μόρια στο πλαίσιο του θεσμού της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD).

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα χορηγούνται από τη γραμματεία του Συμποσίου την Κυριακή, 03 Μαρτίου 2013 από τις 17.00 και μέχρι τη λήξη των εργασιών του Συμποσίου.

Πιστοποιητικά παρακολούθησης σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του ΕΟΦ, (αριθ. πρωτ. 81867/26.11.2012) μπορούν να λάβουν μόνο οι σύνεδροι που έχουν παρακολουθήσει το 60% των εργασιών του με βάση τα αποτελέσματα του barcode, που θα υπάρχει τυπωμένο στην κάρτα διαπίστευσης (badge) του συνέδρου.


Όσοι σύνεδροι παρακολούθησαν τις εργασίες του Συμποσίου και δεν προμηθεύτηκαν το ονομαστικό πιστοποιητικό παρακολούθησης μπορούν να καλούν στη γραμματεία του Συμποσίου στο τηλέφωνο 210 3645 629 (Δ-Παρ. απο τις 09.30 έως 17.30) ή να το παραλαμβάνουν από την γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Επίσης όσοι σύνεδροι θα ήθελαν λάβουν το πιστοποιητικό στα αγγλικά να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία για να τους χορηγηθεί. 

  

 

 

Εργαστηριακές αναλύσεις που παρουσιάζονται στο 1ο Θεματικό Συμπόσιο πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία της εταιρείας Genomed 

Χορηγοί Επικοινωνίας

 

Χορηγοί/Εκθέτες